Kontakt

Telefon :  0591-3204

Fax       :  0591- 83 12 87

Büro , Verwaltung :

Schlachterstraße 34

49808 Lingen/Ems

© 2011 by Joachim Tölsner , Lingen , Schlachterstr. 34 Firmen-Logen erstellt mit AAA-Logo 2004 Freeware : www.aaa-logo.com

Lieferanschrift  Pakete :

Elisabethstraße 27

49808 Lingen/Ems

Service

Telefon :  0591-610 60 555

Fax       :  0591- 5 44 11

 

Lieferanschrift  Pumpen:

bis 200 Kg oder Länge 3m

Elisabethstraße 27

49808 Lingen/Ems

Lieferanschrift  Gross-Pumpen:

über 200 Kg oder Länge 3m

erfragen Sie bitte unter :

Telefon :  0591- 3204

Anlieferung
Postanschrift / Telefon